Missie, visie, kernwaarden & doelstellingen

Missie

Zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd krijgen om te bewegen en streven om met de kennis en meerwaarde uit de Martial Arts een individueel optimale balans te bereiken tussen fysieke en mentale ontwikkeling.

Visie

In de toelichting van onze visie beogen wij zo goed mogelijk weer te geven hoe wij onze missie willen bewerkstelligen, wat onze lange termijn ambities zijn en wat onze kernwaarden zijn.

Onze kennis en ervaring willen we graag voor een brede doelgroep inzetten. De inzet is dan ook niet gefocust op de promotie van specifieke Martial Arts en eigen kwaliteiten en prestaties. Martial Arts heeft veel te bieden voor fysieke en mentale ontwikkeling.

Martial Arts zijn traditioneel terwijl met name veel Fighting Sports het traditionele element volledig hebben laten vallen. Wij streven naar een goede balans, waarbij alle positieve en bruikbare elementen uit de Martial Arts behouden blijven en tegelijk een verbinding wordt gemaakt naar de huidige tijd waarin de behoeften van mensen zijn veranderd.

Wij willen mensen aanzetten tot bewegen binnen hun individuele mogelijkheden en wensen, maar vooral oog hebben voor het feit dat bewegen leuk moet zijn en ook een belangrijk sociaal aspect heeft.

Competitie is bij ons dan ook niet direct een doel, maar kan een middel zijn om je doel te bereiken. Competitie lever je primair met jezelf met als doel je eigen grenzen te verleggen. Wij ondersteunen je om je eigen doelen te bereiken.

Aandacht voor individuele begeleiding is mogelijk waar hier behoefte aan is. Als landelijk erkend Beweegkuurinstructeur hebben wij kennis en inzichten ontwikkeld op het gebied van begeleiding van mensen met bovengemiddeld overgewicht, obesitas en diabetes. Ook verandering van leefstijl is hier een belangrijk onderdeel van

Wij gaan samenwerkingsverbanden aan met partners die ons concept kunnen versterken en bijdragen aan onze missie.

Kernwaarden

 • Respect voor jezelf, je omgeving en voor elkaar ongeacht afkomst, leefwijze of levensovertuiging
 • Beheersing en kalmte in je doen en handelen
 • Verantwoordelijkheid
 • Discipline
 • Rechtvaardigheid
 • Eerbied
 • Waardigheid
 • Oprechtheid
 • Doorzettingsvermogen en een onbedwingbare geest
 • Geloof in samenwerken en synergie middels onderscheidend vermogen
 • Het in ere houden van de traditionele ‘do’ leefwijze, waarden en rituelen uit de Martial Arts 
 • Zorgzaamheid
 • Verdraagzaamheid
 • Volharding

Doelstellingen

Sport en onderwijs

De verbinding tussen sport en onderwijs versterken door ons te profileren bij met name basisscholen om zo de meerwaarde van Martial Arts te promoten.

Samenwerking

Wij gaan samenwerkingsverbanden aan met partners die ons concept kunnen versterken en bijdragen aan onze missie.

Way of life

De ‘Way of life’ van de ware beoefenaar van de Martial Arts willen we zo goed mogelijk overbrengen aan de leerling met als doel in alle raakvlakken van het leven gelukkiger, gezonder en wijzer te kunnen worden.

Sport en zorg

De verbinding tussen zorg en sport te versterken door de inzet en mogelijkheden als Beweegkuurinstructeur voor mensen met overgewicht of obesitas verder uit te breiden.