Wie zijn wij?

Wij zijn Angelina Nienhuis, Eric Koekkoek & Dennis Coster. Wij zijn ieder afzonderlijk meer dan 25 jaar enthousiaste beoefenaars en instructeurs van de Koreaanse Martial Art ‘Tang Soo Do’. Onze kennis en ervaring willen we graag voor een brede doelgroep inzetten. De inzet is dan ook niet gefocust op de promotie van een specifieke Martial Art en eigen kwaliteiten en prestaties. Martial Arts heeft heel veel te bieden voor fysieke en mentale ontwikkeling.

Persoonlijke benadering & Plezier

In de loop de jaren hebben wij ons ontwikkeld tot ervaren, gedreven en gemotiveerde instructeurs voor zowel jeugd als volwassenen. Wij werken vanuit een persoonlijke benadering en plezier voor ons als voor de leerling is voor ons een absolute must.

De jeugdtrainingen worden gegeven door de instructeurs en gevorderde assistent-instructeurs met ervaring in het lesgeven aan kinderen. Ondersteund met onder andere de pedagogische kennis van studerende en afgestudeerde assistent-instructeurs op dit gebied kunnen wij een verantwoorde training aanbieden. Verder hebben wij een ervaren hoofdinstructeur met de opleiding HBO Sport en Bewegen in ons instructeurteam. Ook hebben de instructeurs aanvullend nog een cursus tot landelijk erkend Beweegkuurinstructeur gevolgd om met kennis van overgewicht, diabetes en obesitas ook een goed perspectief te bieden in de training voor deze leden en jeugdleden. Wij hebben de gewoonte om waar mogelijk zelf ook zoveel mogelijk mee te trainen om zo de leerling optimaal te kunnen begeleiden en trainen.

1
Jaar Ervaring
12
Examens Afgenomen
2
Jaren Samengewerkt

Goed gedrag & Veiligheid

Omdat wij naast volwassenen ook jeugd trainen hebben alle huidige assistent- en hoofdinstructeurs op elke training toonbaar een recente verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze aanvullende verplichting zal ook gelden voor alle toekomstige instructeurs en assistenten. Wij hebben beleid op het voorkomen van alleen al de schijn van welke vorm van intimidatie dan ook. Aangezien er sprake is van een contactsport stellen wij hier hoge eisen aan en verwachten van een ieder die zich in de omgeving van onze trainingen en activiteiten bevindt zich te houden aan onze normen en regels op dit gebied.

Aangezien er sprake is van een contactsport kunnen er blessures ontstaan. Om deze reden zijn onze instructeurs en assistenten in het bezit van een EHBO en/of een BHV diploma. Een EHBO koffer is bij onze trainingen en activiteiten altijd aanwezig om kwetsuren onmiddellijk te kunnen behandelen. Onze ervaring van de afgelopen 25 jaar leert dat een blessure door contact nauwelijks voorkomt met name omdat wij ons hier zo bewust van zijn en ook leerlingen er bewust van maken dat blessures vaak goed voorkomen kunnen worden. Onze EHBO koffer is in het verleden dan ook zelden aangevuld met nieuw materialen. Blessures worden ook voorkomen door korte meditatie aan het begin van de les, waardoor er een goede focus op de training ontstaat. Ook een goede warming-up en beschermers tijdens het sparren dragen bij aan het voorkomen van blessures. Met aandacht voor de vorige alinea zal een blessurebehandeling of begeleiding altijd plaatsvinden door twee of meer personen, dit maakt onderdeel uit van ons beleid op dit punt.

Activiteit (yang) en lichaamsbewustwording (yin) wisselen elkaar af.
Martial Arts filosofie

Over de filosofie van Martial Arts is veel informatie te vinden en zijn vele boeken geschreven. Het is een denkwijze die vaak ver wegstaat van hoe in de Westerse cultuur wordt gedacht en gehandeld. Voor de één is dit hele boeiende materie, maar voor de ander niet. Gaandeweg de belangstelling en de kennis in de Martial Arts toeneemt zal vaak ook de interesse in de filosofie over dit onderwerp toenemen. Pas dan is de tijd voor velen gekomen om hier eens wat dieper op in te gaan. Hierbij toch een klein tipje van de sluier over de ‘Do’ die veel voorkomt bij Martial Arts als Tang Soo Do, (Y)Judo, Taekwondo, Jeet Kune Do, Hwarang Do, Haidong Gum Do, Aikido, Hapkido, Kendo en noem maar op. Do is gericht op de combinatie van het krachtiger worden van lichaam en geest. Hierbij speelt ademhaling en het bewustworden van alle bewegingen een grote rol. Gezondheid en vitaliteit worden hiermee sterk bevorderd. Balans bereiken met een ontspannen lichaam en een rustige geest. Activiteit (yang) en lichaamsbewustwording (yin) wisselen elkaar af. Het gaat erom wat jij tijdens een oefening ervaart en welk effect de oefening op je heeft. Do staat dan ook wel voor leefwijze of kunst.

  • Testimonial
    Shihan Raymond BRouwer von Gonzenbach, 6e Dan Kyokushin Karate (Dojo Kokoro)

    http://youtu.be/ACIdTYSF3KY Ik ken jullie als serieuze en fanatieke sportbeoefenaars. Ik heb een aantal jaar met jullie mogen trainen en ik weet dat het voor jullie droom is om een eigen sportschool te beginnen. Jullie gaan serieus om met de medeleerlingen en ik weet zeker dat dat ook zo zal gaan met jullie sportschool. Ik wens jullie een zeer succesvolle toekomst!

Klaar om van start te gaan?