Vergoeding lesgeld en sportattributen

Sporten heeft een bewezen positieve invloed op de leerprestaties van kinderen.

Omdat helaas niet in ieder gezin sporten bovenaan het lijstje kan staan bij het verdelen van het inkomende geld, lopen kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Terwijl sporten juist een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.

Waarom sporten?

Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan.

Sporten onmogelijk, omdat het teveel geld kost?

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die willen sporten en die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen is er een mogelijkheid. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Jeugdsportfonds. Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samenwerkt.

Aanvraag indienen

Ouders/verzorgers van kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair of direct via stichting Leergeld. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Binnen 3 weken na het indienen van de aanvraag kun je een besluit verwachten en is dit positief dan kan je kind direct starten met sporten.

Aanmelden bij stichting Leergeld

Jeugdsportfonds werkt samen met Stichting Leergeld om kinderen mee te kunnen laten doen. Stichting Leergeld  is in de Gemeente Groningen het aanspreekpunt voor aanvraag van vergoeding lesgeld en sportattributen. Om een aanvraag in te dienen, kun je als ouder of verzorger op de website http://www.leergeld.nl/locaties/groningen via de button ‘hulp voor uw kind’ zich aanmelden bij stichting Leergeld.

Telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Stichting Leergeld in uw gemeente?

Telefoonnummer van Stichting Leergeld Groningen: 
088-3342270
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur)

E-mailadres van Stichting Leergeld Groningen:
leergeldgroningen@live.nl